Group Director Hitoshi Okamoto mail
Research Scientist Hidenori Aizawa mail
Masakazu Agetsuma mail
Tazu Aoki mail
Hisaya Kakinuma
Shinya Ohata mail
Motoko Aoki mail
Shusaku Kurisu mail
JSPS Visiting Researcher Douglas Simon Campbell mail
Visiting Researcher Catharina LydiaAnn Keller mail
Adjunct Research Scientist Hironori Wada mail
Naoyuki Nishiya mail
Hideomi Tanaka mail
Shigeharu Kinoshita mail
Shouji Wataru mail
Research Associate Makoto Aoki mail
Intern Ryunosuke Amo mail
Yoko Ito mail
Ryo Aoki mail
Technical Staff Mikako Takahoko
Satomi Nakayama mail
Reiko Sato mail
Ryoko Nakayama mail
Akiko Ishioka mail
Toshiyuki Shiraki mail
Sachiko Tsuruoka mail
Megumi Kobayashi mail
Atsuko Shimada mail
Part-time Staff Fusako Kohama
Satoe Kato
Yumi Goto
Junko Saito
Miyoko Sonoda
Hiroko Tanaka
Kazuko Hashimoto
Ikuko Hattori
Hiroe Funaki
Shigeko Mikasa
Kyoko Yumoto
Akio Suzuki

Lab Members